18.12.2023 - Sea animals - Động vật biển
17.12.2023 - Clean up Ubuntu server
21.08.2023 - Các thập đại và tứ đại trong văn hoá, lịch sử Trung Quốc
25.07.2023 - Docker Cheatsheet
05.07.2023 - Postgres Cheatsheet
18.05.2023 - Git Cheatsheet
18.09.2022 - Markdown Cheatsheet
18.09.2022 - Freelancer Resources
18.09.2022 - Online Libraries and Museums
18.09.2022 - Watir Cheatsheet
18.09.2022 - Static Site Resources
18.09.2022 - Startup Resources
18.09.2022 - Privacy tools and resources
18.09.2022 - HTTParty Cheatsheet
18.09.2022 - Physics resources
18.09.2022 - Computer Science resources
18.09.2022 - Math Resources
14.04.2022 - CSS Flexbox Cheatsheet
20.09.2021 - Use Postgres Enum Type in Rails
16.08.2021 - Encrypt in Rails, decrypt in Laravel
30.03.2021 - Rails flash notifications with Stimulus
28.03.2021 - CSS framework breakpoints
28.03.2021 - Rails routes Cheatsheet
04.01.2021 - Simple RBAC implementation with Rails
15.11.2020 - ECMAScript 2019 (ES2019 / ES10) Cheatsheet
15.11.2020 - Stimulus Cheatsheet
01.11.2020 - Simple input calculation with Stimulus.js
08.09.2020 - Capybara Cheatsheet
14.04.2020 - Herbs and Spices - Thảo mộc và gia vị
14.04.2020 - Birds - Các loài chim
12.04.2020 - Monument Valley
29.03.2020 - Setup and connect to Snowflake with Ruby on Rails
29.08.2019 - Who owns what: ai sở hữu các thương hiệu ăn uống, tiêu dùng ở Việt Nam
15.08.2019 - Capybara Selenium Headless Chrome config for CI/CD
12.06.2019 - Phiên âm Hán Việt của các sinh vật huyền thoại
05.05.2019 - Simple AJAX image upload with Rails
28.03.2019 - VS Code Cheatsheet
28.03.2019 - HTTP Status Cheatsheet
17.03.2019 - Sidekiq Cheatsheet
17.03.2019 - vi editor cheatsheet
17.03.2019 - Rails Validations Cheatsheet
17.03.2019 - HTML Meta Tags Cheatsheet
18.02.2019 - 2018 in review, 2019 plan
28.12.2018 - ImageMagick size cheatsheet
18.12.2018 - Setup domain records for G Suite Gmail
10.12.2018 - Common Japanese adjectives
09.09.2018 - Countries
07.09.2018 - Counting
20.08.2018 - nvm, yarn cheatsheet
10.08.2018 - Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn
17.06.2018 - Directions - 方角 - Phương hướng
17.06.2018 - Fishes and Sea Animals - Cá và động vật biển
09.06.2018 - Set up Docker for Rails development
01.05.2018 - dragon vs. Eastern dragon vs. wyvern
30.04.2018 - Phiên âm Hán Việt của các địa danh, tên người nước ngoài
26.03.2018 - SSL for Nginx sites with Let's Encrypt
11.02.2018 - poisonous vs. venomous
06.01.2018 - Days, Months & Seasons
05.01.2018 - Từ địa phương Thanh Hóa
05.01.2018 - Từ địa phương Nghệ An
05.01.2018 - Từ điển Bắc Nam bỏ túi
05.01.2018 - Software Development glossaries
02.01.2018 - Bạn có biết
31.12.2017 - 2017 in review, 2018 plan
26.11.2017 - Rails: use $(document).ready() with Turbolinks
23.10.2017 - Watir and Headless Chrome on MacOS X
23.09.2017 - Common Latin words/phrases
13.09.2017 - Set the CSRF token for Rails when doing AJAX requests
11.09.2017 - XAML Image Cheatsheet
07.09.2017 - Truyện trinh thám Nhật Bản
25.08.2017 - Free tools & resources for developers and designers
24.08.2017 - Rails Flash Mesages with Bootstrap Alerts
10.08.2017 - Restrict Amazon IAM user access to a Single S3 Bucket
06.08.2017 - Chinese place names - Các địa danh của Trung Quốc
01.08.2017 - Common Internet Acronyms - Các từ viết tắt thông dụng
31.07.2017 - Multiple images upload and management in Rails with Dropzone and Carrierwave
21.07.2017 - XAML Cheatsheet
05.07.2017 - Flowers - Hoa
07.06.2017 - Fruits - Trái cây
03.06.2017 - Nginx config to serve multiple static sites
03.06.2017 - Use Monit with Capistrano3 to monitor Puma and Sidekiq
27.05.2017 - Job and Occupation - Nghề nghiệp
27.05.2017 - Colors - 色 - Les couleurs - Màu sắc
11.04.2017 - Heroku Cheatsheet
26.12.2016 - Setup and deploy Rails app with Capistrano
23.11.2016 - Rails DB Migration Cheatsheet
18.11.2016 - CSS Cheatsheet
25.10.2016 - Discuss Some JS Style Guide
11.09.2016 - Build API server with Rails, the convenience way
14.08.2016 - August Rails and JS notes
26.07.2016 - Ruby & Rails notes of July
07.07.2016 - Software Programming Quotes to Live by
03.07.2016 - Auto play & loop for Youtube embed code
03.07.2016 - Warcraft (2016)
22.06.2016 - Changes in Ruby 2.4.0-preview1 by examples
11.06.2016 - Online Resources for Learning Languages
04.06.2016 - Tìm các bản ghi có tiêu đề bắt đầu bằng 1 kí tự cho trước
04.06.2016 - Cassandra notes
04.06.2016 - Full text search for document attachments with Rails & ElasticSearch
29.04.2016 - Vertically align an image inside a div with responsive height
14.04.2016 - Ghi chép về Rails Engine
11.04.2016 - Sài Gòn: địa điểm ăn uống
11.04.2016 - Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation
11.04.2016 - Các vị thần của Ai Cập cổ đại
11.04.2016 - Kinh nghiệm viết mã (cho hệ thống) yêu cầu độ khả dụng cao
11.04.2016 - Một số thay đổi ở Ruby 2.3.0 qua các ví dụ
11.04.2016 - Bí quyết để cân bằng công việc - cuộc sống
11.04.2016 - Minh họa: Tiến sĩ là gì?
11.04.2016 - Mẫu đăng nhập của Chúa
11.04.2016 - Tự học lập trình trong 10 năm
26.09.2015 - My shortlist of Ruby gems