Bao giờ cho đến mùa đông

Một mùa thu qua, em lặng yên bên hiên nhà
Chờ anh...
Đếm lá kia rơi

Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Đông sẽ về bên bóng hình anh
Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào
Em vẫn buồn cùng với đêm buồn
Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ

Cho dù mây có ngừng trôi
Dòng sông xanh như lòng em đang chờ ngày qua đi
Với đêm dài
Bên khung cửa em vẫn đợi anh

Bao giờ cho đến mùa đông
Một mùa đông có bóng anh bên đời
Mưa cuối mùa em khóc trong lòng
Về đây anh nhé
Em sẽ lặng yên nơi này
Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào
Nơi nắng buồn và gió vẫn trễ hẹn

Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Anh sẽ về...
Anh sẽ về...
Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Anh sẽ về...
Anh sẽ về...