Online Resources for Practising English

by Giang, last updated 19 Jan 2018

A collection of online selected resources for learning English.

Gặp gỡ và trò chuyện bằng tiếng Anh

[HN] Hanoi in English http://www.meetup.com/hanoiinenglish/

Từ điển

Meriam Webster theo mình là từ điển Anh - Anh trực tuyến tốt nhất

Luyện từ vựng

Name that thing http://www.merriam-webster.com/word-games/name-that-thing
Chọn từ đúng với vật trong hình ảnh, toàn những thứ oái oăm ít dùng

How Strong Is Your Vocabulary? http://www.merriam-webster.com/word-games/vocabulary-quiz

Free Rice http://freerice.com/
Chọn từ đồng nghĩa với từ cho trước

Nghe radio

Thay vì bật nhạc trong lúc làm việc, bật radio để nghe thụ động là một phương pháp tốt để nâng cao năng lực tiếng Anh

BBC World Service http://bbcworldservice.radio.net/
ABC News https://radio.abc.net.au/stations/news/live?play=true
VOA English http://tunein.com/radio/VOA-English-s25696/