Allosaurus

How to say itAL-oh-saw-russ
What it meansThằn lằn khác lạ
Named byMarsh (1877)
Found inBồ Đào Nha, Hoa Kỳ
LengthCó thể dài tới 12m
Height
WeightCó thể nặng tới 2000kg
TeethNhư dao găm với cạnh sắc nhọn, dài từ 5 - 10 cm
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodKhủng long Stegosaurus , Diplodocus và một số khác
When it livedCuối kỷ Jura, 156 - 144 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Allosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/allosaurus.html


Source: http://jpfanon.wikia.com/wiki/Allosaurus