Archaeopteryx

How to say itark-ee-OPT-er-ix
What it meansĐôi cánh cổ đại
Named byMayer (1861)
Found inĐức
LengthKhoảng 0.5m
Height
Weight
TeethNhiều răng nhỏ hình nón ở hàm trên
How it movedĐi bằng 2 chân hoặc bay
DietĂn thịt
FoodCó thể ăn các loài bò sát, động vật có vú và côn trùng
When it livedCuối kỷ Jura, 147 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/archaeopteryx.html


Source: http://www.sciencemag.org/news/2018/03/winged-dinosaur-archaeopteryx-may-have-been-first-self-powered-flier