Camptosaurus

How to say itKAMP-toe-sore-us
What it meansThằn lằn năng khiếu
Named byMarsh (1885)
Found inAnh, Vương quốc liên hiệp Anh, Hoa Kỳ
LengthCó thể dài tới 5m
Height
WeightTrên 1000kg
TeethRăng nghiền
How it movedBằng 2 hoặc 4 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật
When it livedCuối kỷ Jura, 155 - 145 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Camptosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/camptosaurus.html


Source: http://planetdinosaur.wikia.com/wiki/Camptosaurus