Cryolophosaurus

How to say itcry-o-loaf-oh-sore-us
What it meansThằn lằn có mào đông lạnh
Named byHammer and Hickerson (1994)
Found inChâu Nam cực
LengthCó thể dài tới 8m
Height
WeightKhoảng 500kg
TeethNhiều răng sắt và nhọn
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodNhững động vật khác
When it livedĐầu kỷ Jura, 170 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cryolophosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/cryolophosaurus.html


Source: https://paleoguy.deviantart.com/art/Cryolophosaurus-662246113