Dilophosaurus

How to say itdie-LOAF-oh-sore-us
What it meansThằn lằn hai chỏm
Named by
Found inHoa Kỳ
LengthTrên 6m
Height
WeightTrên 300kg
TeethNhiều răng sắt và cong
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodCác động vật khác
When it livedĐầu kỷ Jura, 190 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dilophosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/dilophosaurus.html


Source: https://www.amazon.co.uk/Schleich-14567-Dinosaurs-Dilophosaurus/dp/B016PY13GO