Diplodocus

How to say itDIP-low DOCK-us
What it meansXà gấp đôi
Named byMarsh (1878)
Found inHoa Kỳ
LengthKhoảng 26m
Height
Weight20000kg
TeethHàng răng như cái lược
How it movedBằng 4 chân
DietĂn cỏ
FoodLá cây và thực vật mềm
When it livedCuối kỷ Jura, 155 - 145 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Diplodocus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/diplodocus.html


Source: https://www.worldatlas.com/articles/diplodocus-facts-extinct-animals-of-the-world.html