Giganotosaurus

How to say itgig-an-OH-toe-SORE-us
What it meansThằn lằn miền nam khổng lồ
Named byCoria and Salgado (1995)
Found in Argentina
LengthTrên 12.5m
Height
WeightKhoảng 8000kg
TeethRăng dài, như lưỡi dao, răng cưa lý tưởng cho việc cắt
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodCác động vật khác
When it livedĐầu kỷ Creta, 112 - 90 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Giganotosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/giganotosaurus.html


Source: http://turok.wikia.com/wiki/Giganotosaurus