Iguanodon

How to say itig-WHA-noh-don
What it meansRăng cự đà
Named by Boulenger and van Beneden (1881)
Found inBỉ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Liên hiệp Anh, Hoa Kỳ
LengthKhoảng 10m
Height
WeightTrên 4000kg
TeethRăng má nhai và mỏ sừng
How it movedBằng 2 hoặc 4 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật
When it livedĐầu kỷ Creta, 140 - 110 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Iguanodon
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/iguanodon.html


Source: http://www.bbc.co.uk/nature/life/Iguanodon