Oviraptor

How to say itOH-vee-RAP-tor
What it meansKẻ cướp trứng
Named byOsborn (1924)
Found inMông Cổ
LengthCó thể dài tới 2m
Height
WeightTrên 20kg
Teethmỏ, không răng
How it movedBằng 2 chân
DietĂn tạp
FoodTrái cây cứng, trứng và có thể tôm cua, sò hến
When it livedCuối kỷ Creta, 85 - 75 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Oviraptor
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/oviraptor.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz572Tz9_bAhXJfH0KHZfxC3IQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fdisney.wikia.com%2Fwiki%2FOviraptor&psig=AOvVaw31hfbp509DynHPDr0q97Vs&ust=1529493688361660