Shanag

How to say itsha-nag
What it meansĐược đặt theo tên gọi những vũ công trong lễ hội Phật Tsam
Named byTurner, Hwang and Norell (2007)
Found inMông Cổ
LengthTrên 0.45m
Height
Weight
Teeth
How it moved
DietĂn thịt
Food
When it livedĐầu kỷ Creta, 126 - 142 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Shanag
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/shanag.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4stSQzPvbAhUDuY8KHV20BfMQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fdinosaurpictures.org%2FShanag-pictures&psig=AOvVaw3cUuke2d3FvHhx-j6L3r0u&ust=1530454946219854