Spinosaurus

How to say itSPINE-oh-SORE-us
What it meansThằn lằn có gai
Named byStromer (1915)
Found inAi Cập, Ma - rốc
LengthCó thể dài tới 18m
Height
WeightKhoảng 4000kg
TeethPhẳng và giống như lưỡi dao
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodCá và có thể các khủng long khác
When it livedCuối kỷ Creta, 95 - 70 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Spinosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/spinosaurus.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx-Jnvj_7bAhUDfH0KHYf8CekQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fkids.nationalgeographic.com%2Fanimals%2FSpinosaurus%2F&psig=AOvVaw0_YyUE9WAdvbGP7Ghe0EvS&ust=1530541834594986