Tyrannosaurus

How to say ittie-RAN-oh-sore-us
What it meansThằn lằn bạo chúa
Named byOsborn (1905)
Found inCanada, Hoa Kỳ
LengthCó thể dài tới 12m
Height
WeightTrên 7000kg
Teeth60 cái sắt như cưa, nhai xương, răng nhọn
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodĐộng vật khác
When it livedCuối kỷ Creta, 68 - 66 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus
Reference urlsDinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotheropoda, Tetanurae, Avetheropoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Tyrannosauroidea, Tyrannosauridae, Tyrannosaurinae


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR5p6Q14DcAhXKQ30KHToICykQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZRGJxHt1F3M&psig=AOvVaw0qPhVMMi_NXpwp83hKkr4r&ust=1530629692486289