Bơm cơ thể
Body Pump
からだポソプ Karada ponpu

Bất kỳ bộ phận cơ thể nào được bơm bởi dụng cụ này sẽ trở nên to hơn. Để trở lại nhỏ như bình thường thì lấy cái bơm ra khỏi. Tuy to lớn hơn về mặt kích thước, nhưng bảo bối này không làm tăng thêm sức mạnh hay khả năng gì cho người đó.

Điều khiển mọi thứ
Anything Controller

Thiết lập bảo bối này vào bất kỳ thứ gì, bạn có thể điểu khiển được nó như ý muốn.

Trang phục lặn
UndergroundClothes
せんちふく

Nó giúp bạn có thể bơi hoặc lặn ở dưới sông/ biển.

Búp bê nói suy nghĩ
Truth Doll
正直太郎 Shōjikitarō

Búp bê này nói những điều một người đang nghĩ trong đầu cho người khác.

Điện thoại mua bán vượt thời gian
Time-ceiver

Bảo bối được sử dụng khi bạn muốn mua bán đồ vật cổ qua điện thoại. Bằng cách nói chuyện với nhận viên của một cửa hàng đồ cũ ở tương lai, bạn có thể mua và trao đổi những hàng hóa tốt qua tấm thảm không gian - thời gian.

Tia kéo dài thời gian
Time-Extender Ray

Dùng tia này, sẽ khiến 10 phút kéo dài như 1 giờ.

Bình sơn ngăn nắp
Tidy-Up Lacquer

Xịt sơn vào một vật nào đó, nó sẽ trở thành vô hình. Xịt vào nơi lộn xộn, nó sẽ trở nên ngăn nắp và đặt đúng vị trí đồ vật.

Lều khăn mùi soa
Tent Handkerchief
テントハンカチ, Tento hankachi

Bảo bối này được dùng khi đi cắm trại.

Tàu ngầm di chuyển tức thời
Teleporting Submarine

Tàu ngầm có thể di chuyển tức thời một người từ nơi có nước này này đến nơi có nước khác. Nó to ra hoặc nhỏ lại phụ thuộc vào không gian xung quanh nó.

Bình thu tiền
Super Money Can

Mỗi khi bạn bị la mắng, bình này sẽ thu tiền từ người la mắng bạn.

Điện thoại di động
String Phone without a String
糸なし糸電話 Ito Nashi Ito Denwa

Điện thoại này giúp bạn nói chuyện hoặc nghe người khác nói ở bất kỳ khoảng cách nào.

Nhãn cầu nhìn thấy tương lai
Sooner-or-Later Eyeballs

Cài đặt đồng hồ một thời gian cụ thể trong tương lai, đưa nó lên mắt, bạn sẽ thấy những gì xảy ra vào thời điểm đó trong tương lai.