Birds - Các loài chim


ImageEnglishTiếng ViệtChú thích
barn-owlchim lợn
bird of paradise
chim thiên đường
cockatoovẹt mào
cuckoochim cu
dovebồ câu
duckvịt
eagleđại bàng
emuđà điểu châu Úc
flamingohồng hạc
goosengỗngsố nhiều: geese
hawkdiều hâu
hummingbirdchim ruồi
kingfisherbói cá
kiwichim kiwi
macawvẹt Mắc-ca, vẹt đuôi dài
mockingbirdchim nhại
nightingalehoạ mi
ostrichđà điểu (châu Phi)
owlcú mèo
parrotvẹt
peafowl
peacock
peahen
peachick
chim công
chim công đực
chim công cái
chim công non
số nhiều: peafowl
pelicanbồ nông
penguincánh cụt
pigeonbồ câu
seagullhải âu
sparrowchim sẻ
stork
swallowchim én
swanthiên nga
vulturekền kền
woodpeckergõ kiến