Các thập đại và tứ đại trong văn hoá, lịch sử Trung Quốc


Tứ đại

Tứ đại mĩ nhân

 • Tây Thi
 • Điêu Thuyền
 • Vương Chiêu Quân
 • Dương Quý Phi

Tứ đại mĩ nam

 • Phan An
 • Lan Lăng Vương
 • Vệ Vương Giới
 • Tống Ngọc

Tứ đại tài nữ (四大才女)

 • Thái Diễm
 • Lý Thanh Chiếu
 • Trác Văn Quân
 • Ban Chiêu

Tứ đại danh y (四大名醫)

 • Biển Thước
 • Hoa Đà
 • Trương Trọng Cảnh
 • Lý Thời Trân

Chiến Quốc tứ công tử (战国四公子) chỉ bốn công tử có uy tín và danh tiếng lớn thời Chiến Quốc

 • Mạnh Thường quân Điền Văn nước Tề
 • Bình Nguyên quân Triệu Thắng nước Triệu
 • Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ nước Ngụy
 • Xuân Thân quân Hoàng Yết nước Sở

Tứ đại tài tử Giang Nam

 • Đường Bá Hổ
 • Văn Trưng Minh
 • Chúc Chi Sơn
 • Từ Trinh Khanh

Tứ đại thiên vương (Phật giáo) bốn vị thần canh giữ trong các chùa Trung Quốc

 • Bắc Thiên vương Đa văn thiên vương
 • Nam Thiên vương Tăng trưởng thiên vương
 • Đông Thiên vương Trì quốc thiên vương
 • Tây Thiên vương Quảng mục thiên vương

Tứ đại thiên vương (Cantopop) bốn nam ca sĩ Hongkong nổi tiếng thập niên 80 - 90

 • Lưu Đức Hoa
 • Trương Học Hữu
 • Lê Minh
 • Quách Phú Thành

Tứ đại danh tác

 • Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
 • Thủy hử - Thi Nại Am
 • Tây du ký - Ngô Thừa Ân
 • Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần

Tứ đại kì thư (四大奇書)

 • Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
 • Thủy hử - Thi Nại Am
 • Tây du ký - Ngô Thừa Ân
 • Kim Bình Mai - Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh

Tứ đại cổ điển hý kịch

 • Tây sương ký
 • Mẫu đơn đình
 • Đậu Nga oan
 • Trường sinh điện

Tứ đại dân gian truyền thuyết

 • Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
 • Bạch Xà truyện (Hứa Tiên và Bạch Nương Tử)
 • Ngưu Lang Chức Nữ
 • Mạnh Khương Nữ (cũng có tài liệu cho rằng Thất Tiên Nữ mới nằm trong danh sách này)

Tứ thư

 • Đại Học (大學 Dà Xué)
 • Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng)
 • Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ)
 • Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ)

Tứ Sử hay Tiền Tứ Sử bốn bộ sử lớn đầu tiên (trong số 24 bộ sử Trung Quốc)

 • Sử ký - Tư Mã Thiên
 • Hán Thư - Ban gia
 • Hậu Hán Thư - Phạm Việp
 • Tam Quốc Chí - Trần Thọ

Tứ đại thần thú

 • Thanh Long
 • Bạch Hổ
 • Chu Tước
 • Huyền Vũ

Tứ đại hung thú

 • Thao Thiết
 • Hỗn Độn
 • Đào Ngột
 • Cùng Kỳ

Tứ đại Phật giáo danh sơn

 • Ngũ Đài sơn (五臺山) thuộc tỉnh Sơn Tây cao 3.058 m, thông thường được gắn liền với Văn Thù Bồ Tát
 • Nga Mi Sơn (峨嵋山) thuộc tỉnh Tứ Xuyên cao 3.099 m, thông thường được gắn liền với Phổ Hiền Bồ Tát
 • Cửu Hoa sơn (九華山) thuộc tỉnh An Huy, cao 1.341 m, thông thường được gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát
 • Phổ Đà sơn (普陀山), thuộc tỉnh Chiết Giang cao 284 m, thông thường được gắn liền với Quan Thế Âm Bồ Tát.

Tứ đại Đạo giáo danh sơn

 • Võ Đang sơn
 • Long Hổ sơn
 • Tề Vân sơn
 • Thanh Thành sơn

Tứ đại cổ thành bốn thành cổ nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Lãng Trung ở Tứ Xuyên
 • Lệ Giang ở Vân Nam
 • Bình Dao ở Sơn Tây
 • Hấp Huyện ở An Huy

Tứ đại danh trấn bốn thị trấn phồn hoa nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Cảnh Đức Trấn ở Giang Tây
 • Chu Tiên Trấn ở Hà Nam
 • Hán Khẩu Trấn ở Hồ Bắc
 • Phật Sơn Trấn ở Quảng Đông

Tứ đại danh lâu bốn ngọn tháp ngắm cảnh (lâu hay các) nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Hoàng Hạc lâu ở Vũ Hán
 • Nhạc Dương lâu ở Nhạc Dương
 • Đằng Vương các ở Nam Xương
 • Bồng Lai các ở Bồng Lai

Tứ đại danh viên bốn khu vườn đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Chuyết Chính Viên ở Tô Châu
 • Lưu Viên ở Tô Châu
 • Di Hòa Viên ở Bắc Kinh
 • Tị Thử Sơn Trang ở Thừa Đức

Tứ đại thư viện bốn thư viện cổ nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Nhạc Lộc thư viện ở Trường Sa, Hồ Nam
 • Bạch Lộc Động thư viện ở Lư Sơn
 • Ứng Thiên Phủ thư viện ở Thương Khâu
 • Thạch Cổ thư viện ở Hành Dương

Tứ đại phát minh (四大发明) bốn phát minh lớn của người Trung Quốc

 • la bàn
 • thuốc súng
 • nghề làm giấy
 • nghề in

Tứ đại danh tú bốn loại đồ thêu dân gian nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Tô tú 苏绣 của Tô Châu (Giang Tô)
 • Tương tú 湘绣 của Hồ Nam
 • Thục tú 蜀绣 của Thành Đô (Tứ Xuyên)
 • Việt tú 粤绣 của Quảng Đông

Tứ đại danh cầm bốn cây cổ cầm (thất huyền cầm) nổi tiếng ở Trung Quốc

 • Hiệu chung của Tề Hoàn Công
 • Nhiễu lương của Sở Trang Vương
 • Lục Ỷ của Tư Mã Tương Như
 • Tiêu Vĩ của Thái Ung.

Thập đại

Thập đại danh khúc

 • Quảng lăng tán (廣陵散).
 • Mai hoa tam lộng (梅花三弄).
 • Cao sơn lưu thủy (高山流水).
 • Quan sơn nguyệt (关山月).
 • Thập diện mai phục (十面埋伏).
 • Ngư tiều vấn đáp (漁樵問答).
 • Bình sa lạc nhạn (平沙落雁).
 • Tịch dương tiêu cổ (夕陽簫鼓).
 • Dương xuân bạch tuyết (陽春白雪).
 • Hán cung thu nguyệt (漢宮秋月).

Thập đại quốc tuý

 • Kinh kịch (京剧)
 • Thư pháp (书法)
 • Trung Y (中医)
 • Võ thuật (武术)
 • Thêu thùa (刺绣)
 • Cắt giấy (剪纸)
 • Cờ vây (下围棋)
 • Đồ sứ(瓷器)
 • Trà đạo (功夫茶)
 • Hán phục (汉服)