Phiên âm Hán Việt của các địa danh, tên người nước ngoài


Quốc gia và vùng lãnh thổ

English Phiên âm Hán Việt Phiên âm thường dùng hiện nay
AfghanistanA Phú Hãn
Brazil Ba Tây Bra-xin
Canada Gia Nã Đại
Chile
Chí Lợi
Hong Kong Hương Cảng
Iceland
Băng Đảo
Ireland
Ái Nhĩ Lan
Indonesia
Nam Dương

Macau Áo Môn
Mexico
Mễ Tây Cơ

New Zealand
Tân Tây Lan Niu Di-lân
Philipines Phi Luật Tân
Scotland
Tô Cách Lan

SingaporeTân Gia Ba

Tibet
Tây Tạng Tây Tạng

Thành phố

English Phiên âm Hán Việt Phiên âm thường dùng hiện nay
BangkokVọng Các
Băng Cốc
Berlin
Bá Linh

HawaiiHạ Uy Di
Pyongyung
Bình Nhưỡng
Bình Nhưỡng
Manhattan
Mã Nhật Tân

Moscow
Mạc Tư Khoa
New York
Nữu Ước
ParisBa Lê
PhnompenhNam Vang
San Francisco
Cựu Kim Sơn

Seoul Hán Thành Xê-un, -un
TaipeiĐài Bắc Đài Bắc
Tokyo Đông Kinh Tôkyô
VientianeVạn Tượng

Địa danh khác

EnglishPhiên âm Hán ViệtPhiên âm thường dùng hiện nay
HimalayaHy Mã Lạp SơnHimalaya
Hollywood
Hoa Lệ Ước, Hồ Ly Vọng

Kremly Cẩm Linh

Tên người

English Phiên âm Hán Việt  Phiên âm thường dùng hiện nay
Alexander the Great
A Lịch Sơn đại đế

Alexandre De Rhodes
A Lịch Sơn Đắc Lộ

Colombo
Kha Luân Bố

Kim Il-sung
Kim Nhật Thành
Kim Nhật Thành
Kim Jong-il
Kim Chính Nhật
Kim Chính Nhật
Kim Jong-unKim Chính ÂnKim Jong-un
Meiji
Minh Trị
Minh Trị
Montesquieu
Mạnh Ðức Tư Cưu

Napoleon
Nã Phá Luân
Na-pô-lê-ông Bôn-na-pác
Robinson
Lỗ Bình Sơn