Sea animals - Động vật biển


English Tiếng Việt Kanji Kana
abalone bào ngư --- ---
angefish cá thiên thần --- ---
barnacle con hà --- ---
blue crab cua xanh --- ---
blue whale cá voi xanh --- ---
bull shark cá mập bò --- ---
clownfish cá hề --- ---
cod cá tuyết --- ---
coral san hô --- ---
cuttlefish mực nang --- ---
dolphin cá heo 海豚 いるか
eel lươn --- ---
flounder cá bơn --- ---
flying fish cá chuồn --- ---
fugu cá nóc --- ---
giant isopod bọ biển --- ---
great white shark cá mập trắng lớn --- ---
humpback whale cá voi lưng gù --- ---
jellyfish sứa --- ---
killer whale cá voi sát thủ シャチ
king mackerel cá thu vua --- ---
lionfish cá sư tử / cá mao tiên --- ---
lobster tôm hùm
mackerel cá thu --- ---
manatee lợn biển --- ---
manta ray cá đuối manta --- ---
mussels vẹm --- ---
narwhals cá voi một sừng / kì lân biển --- ---
nautilus ốc anh vũ --- ---
needlefish cá kim --- ---
octopus bạch tuộc たこ
oyster hàu --- ---
plankton sinh vật phù du --- ---
porcupine fish cá nóc nhím --- ---
prawn tôm --- ---
pufferfish cá nóc --- ---
sea cucumber hải sâm --- ---
sea horse cá ngựa --- ---
sea turtle rùa biển, vích ウミガメ
sea urchin cầu gai / nhum / nhím biển --- うに
sentinel crab ghẹ --- ---
shark cá mập さめ
shrimp tôm えび
sponge bọt biển --- ---
squid mực 烏賊 いか
starfish sao biển 人手 ひとで
swordfish cá kiếm --- ---
tiger shark cá mập báo --- ---
tilefish cá ngói --- ---
tuna cá ngừ --- ---
whale cá voi くじら